MY JSME MEDINGO

Jak to s námi šlo

První nápad

Na prvotní myšlenku vytvořit systém pro evidenci příchozích pacientů v čekárně nás přivedl praktický lékař MUDr. Vladimír Marek, u kterého pracuje maminka Martina Horského jako zdravotní sestra. Jeho přáním bylo nějakým způsobem mít přehled o čekárně. Chtěl jednoduše vědět, zda si může s pacientem v ordinaci povídat o jeho problémech, nebo zda je potřeba trochu zrychlit z důvodu většího počtu čekajících pacientů.  Nápad využít kartičku pojištění vlastně vznikl v takové tvůrčí atmosféře po rodinné večeři u Horských. „A co karta zdravotního pojištění,“ přišel otec s nenápadným podnětem. V ten moment jsme si uvědomili tu jednoduchost a ve své podstatě i genialitu využití tohoto dokladu.

První prototyp 2013

V roce 2013 jsme se po intenzivní fázi vývoje dočkali prvního prototypu. Bylo potřeba naprogramovat veškerou komunikaci a obsluhu zařízení, vymyslet konstrukci. Do cesty k vytouženému prototypu se nám postavily některé technické záludnosti, ale ty jsme překonali a dne 18.6.2013 odpoledne jsme slavnostně nasadili naši první Evipu v čekárně doktora Marka. Čekal nás první den testování. Největší obavy jsme měli z toho, zda pacienti přístroj budou umět použít, zda nebudou reagovat negativně, zda je po softwarové stránce vše v pořádku. A ono vše fungovalo! Byl to tedy po prvním dni krásný a motivující impuls, že naše myšlenka neupadne v zapomnění jako nepovedený nápad.

Podzim 2013 – První produkční model

Připojení informační obrazovky posunulo vlastnosti Evipy o několik úrovní výše. Evipa dostala nový líbivý kabátek a byla kompletně přepracována uživatelská aplikace.

Vznik Medingo

Po nasazení prvních Evip do ostrého provozu a po prvních pozitivních ohlasech lékařů, jsme se rozhodli, že celou naši dosavadní práci zastřešíme pod hlavičkou vlastní společnosti. To proto, abychom se pro lékaře stali důvěryhodnějším partnerem a abychom světu ukázali, že Evipě věříme. Název společnosti jsme vybírali při několika team-buildingových akcích na podzim 2013. Z asi dvaceti návrhů jsme nakonec vybrali Medingo. Do konce roku 2014 jsme nasadili prvních patnáct Evip. K vánocům jsme si pak nadělili novou Evipu+, která pacientovi umožňuje informovat lékaře a důvodu svého příchodu. Významným krokem bylo navázání úzké spolupráce se společností Medax. Společně jsme integrovali Evipu do jejich ambulantního systému a posunuli tak pro lékaře práci s Evipou na vyšší úroveň.

Na scénu přichází eMedIT

Zatímco v roce 2014 jsme si prošli prvním daňovým přiznáním, první účetní uzávěrkou a řešili jsme spoustu problémů, které ke startu podnikání patří, rok 2015 byl úplně jiný. Už jsme nebyli těmi neznámými Brňáky, které na kongresech nikdo nezná. Už jsme se nemuseli dlouze lékařům představovat. Značka „Medingo“ se stala známou a respektovanou. Lékaři se na nás začali sami aktivně obracet. Neustále se snažíme inovovat a realizovat nápady, které lékařům pomáhají. Proto jsme na trh uvedli program eMedIT, ve kterém garantujeme, že lékařům vyřešíme jejich problémy s počítačovou technikou a pomůžeme se zabezpečením jejich dat. V roce 2015 jsme práci v Medingu také povýšili z koníčku na plnohodnotné zaměstnání. Medingo tak dostalo další impulz pro svůj rozvoj.

Pokrok a spolupráce

K Evipám jsme přidali mikrofon, rádio, otevírání dveří a lékařům opět ušetřili trošku toho drahocenného času. Nabíráme nové zaměstnance a těšíme se z rozvoje firmy.

Naši partneři