EXTRAKCE TEXTOVÝCH DAT
Z NASKENOVANÝCH KARET

Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je vytvořit generickou metodu, která umožní extrakci textových dat z naskenovaných karet. V našem případě se zaměřením na osobní doklady umožňující identifikaci držitele.

Vývoj algoritmu pro získání dat z naskenovaných karet. Algoritmus umožňuje jednoduchou rozšiřitelnost o zpracovaní jiných druhů naskenovaných karet.

Důležitým aspektem celého projektu je odolnost při dolování dat z karet, které se zcela neshodují s naučenými modely pro rozpoznávání.

 

 

Komentáře

komentářů